Pirkimo taisyklės

1.Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos www.lempa.lt el. parduotuvės pirkėjo (toliau Pirkėjo) ir www.lempa.lt el. parduotuvės (toliau Pardavėjo Lempa LT, 302651742, Palangos g. 16-1, Kaunas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje www.lempa.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, patvirtina užsakymą mygtuko paspaudimu.

 

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekę (-es) el. parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, el. paštą, telefono numerį.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmeninių duomenų teisingumą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais.

2.4. Atlikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti duomenis bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. Pirkėjas, prisiregistruodamas prie el. parduotuvės įsipareigoja neatskleisti prisijungimo prie el. parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, vykdančius užsakymo pristatymo bei kitas tinkamo įvykdymo paslaugas, tai pat kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1.  Pirkėjas patvirtindamas užsakymą įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2. Jei Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes pristatymo metu, Pirkėjas privalo padengti pakartotines prekių pristatymo išlaidas.

3.3. Pirkėjas privalo nedelsiant atnaujinti pasikeitusius Pirkėjo duomenis, kurie buvo pateikti registracijos formoje. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  Pardavėjas  turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo –  pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, kurios yra pateiktos šiose Taisyklėse.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir/ar saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso be išankstinio pranešimo Pirkėjui nutraukti internetinės parduotuvės veiklą.

4.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti taisykles atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus be išankstinio asmeninio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieno pirkimo metu patvirtina, jog sutinka su naujomis Taisyklėmis patvirtindamas tai patvirtinimo mygtuko paspaudimu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas internetu gali užsisakyti prekę (-es) 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Jei Pirkėjui kyla klausimų dėl prekės (-ių), atsiskaitymo, pristatymo ar kt. klausimais. Pirkėjas gali kreiptis konsultacijos nurodytu el. paštu ar telefonu nurodytomis valandomis.

5.3. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

5.3.1. naudojantis tarpininko www.mokejimai.lt paslaugomis.

5.3.2. atliekant pavedimą per el. bankininkystę – pinigus Pirkėjas perveda į www.lempa.lt atsiskaitomąsias sąskaitas.

5.3.3. apmokant mokėjimo kortelėmis.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už užsakytas prekes per 2 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

5.5. Atlikus apmokėjimą, užsakymo patvirtinimą Pirkėjas gaus mokėjimo metu nurodytu el. paštu.

 

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymo būdą:

6.1.1. per kurjerį Lietuvoje.

6.1.2. atsiimant prekes ofise.

6.2. Prekių pristatymo terminas nurodomas prie kiekvienos prekės. Dėl gamintojų atostogų, jis gali pailgėti iki 30 d., bet bendras pristatymo terminas, bus ne ilgiau nei 80d..

 

7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi el. parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją atskiroms prekių rūšims. Konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

7.3. Išparduodamos prekės gali būti pristatomos neoriginaliose pakuotėse.

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

8.2. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

8.3. Pirkėjas gali grąžinti ar pakeisti tik tas prekes, kurios nėra individualiai pritaikytos Pirkėjui, t.y. nėra ne standartinės ar pagamintos pagal Pirkėjo individualius pasirinkimus (spalvos, dydžio, laido ilgio, priedų komplektacijos ar kt.) išskyrus atvejus, kai prekė yra nekokybiška.

8.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu info@lempa.lt, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar vaizdo medžiagą, parodančias iškilusią problemą, ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą. Grąžinama prekė turi būti pristatoma į Lempa LT (Palangos g. 16-1, Kaunas).

8.5. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos, t.y. nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ar jo kopiją. Jei grąžinta prekė atitinka grąžinimo sąlygas, pinigai už prekes pervedami į Pirkėjo sąskaitą per 14 darbo dienų nuo prekės gavimo dienos. Pristatymo išlaidos nekompensuojamos.

8.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų ar keičiamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 8.4-8.5 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.7. Išpardavimo prekės nėra keičiamos ar grąžinamos.

 

9. Rinkodara.

9.1. Pardavėjas el. parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas, bei pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, keisti akcijų bei pasiūlymų sąlygas ar jas visai panaikinti. Bet koks akcijų ir pasiūlymų sąlygų bei tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Jūsų krepšelis

Prekių krepšelis tuščias

PAGEIDAVIMŲ SĄRAŠAS